Jiwotyt e prostranstveno-vremeva plazma

Животът е пространствено-времева плазма

Животът представлява жив организъм, изграден от съществуването на всички живи същества… човешки и нечовешки, от техните вътрешни преживявания и действия в обективния свят. Това название описва една полуфлуидна-полутвърда субстанция, която …